AutoCAD ile Lazer Kesim

AutoCAD ile Lazer Kesim : Lazer kesim son yıllarda sanayide çokça kullanılan ana metal kesme araçlarından biri olmuştur bugün kullandığımız tüm metaller lazer kesim makinaları ile kesilip biçimlendiriliyor bu nedenle biz farketmesek bile bu teknoloji hayatımızda çok önemli bir yere sahip mesela kullandığımız arabalar lazer kesim kesim makainaları ile kalıplara sokulup kesiliyor bu sayede hızlı ve hatasız lazer ile kesim imkanı oluyor… AutoCAD ile Lazer Kesim
Lazer kesim son yıllarda sanayide çokça kullanılan ana metal kesme araçlarından biri olmuştur bugün kullandığımız tüm metaller lazer kesim makinaları ile kesilip biçimlendiriliyor bu nedenle biz farketmesek bile bu teknoloji hayatımızda çok önemli bir yere sahip mesela kullandığımız arabalar lazer kesim kesim makainaları ile kalıplara sokulup kesiliyor bu sayede hızlı ve hatasız lazer ile kesim imkanı oluyor…

AutoCAD ile Lazer Kesim teknolojisi ve çeşitleri
Kesilmek istenilen parçanın imalat resimleri AutoCAD programında çizilebilmektedir. AutoCAD programında iş parçasının resimlerinin çizilebilmesi, üretici firmaya büyük bir kolaylık sunmaktadır. Bu program sayesinde yeni bir tasarım yapmak da mümkün olmaktadır. AutoCAD programında yapılan çizimlerde birkaç kez format değişikliği yapmak gerekmektedir. Fakat iş imalatının resmi veya tasarımı lazer tezgahın kendine ait programda gerçekleştirildiyse bu tür format değiştirme işlemlerine gerek kalmamaktadır. İş imalat resmi veya tasarımı tamamlandıktan sonra, lazer cihaz üzerinde yerleştirme, kesme aşamasına gelinmektedir. Lazer kesim tezgahının programı çalıştırılarak kesilecek olan parça lazer kesim tezgahında bulunan saç plaka üzerine yerleştirilmektedir. Yerleştirme aşamasında kesilecek olan parçanın kalınlıkları eşit olması şarttır. Kalınlıkları eşit olan bir parça veya daha çok sayıda parçanın yerleştirilmesi mümkün olmaktadır. Eğer bir parça takım halinde kesilmek isteniyorsa, bu yöntem oldukça uygun bir kesme yöntemidir. Yerleştirme işlemi bittikten sonra kesme kuralları belirlenerek, kesme aşamasına geçilmektedir.

CAM Lazer Kesim
Ekol Lazer Şirketi ile Lazer kesim cihazlarında CAM bölümünde, bir veya birden fazla parçanın lazer kesim simülasyonu oluşturulmaktadır. Bu aşamada kişiler, kesme esnasında oluşabilecek bazı hasarların hesaplamalarını yapmaktadır. Lazer tezgah üzerinde bulunan ekran üzerinden, lazer hareketlerini görüntülenebilmektedir. Bu kısımdan takip ederken kesme esnasında olacak lazer hareketlerinin değiştirilmesi mümkün olmaktadır. Görüntülenen lazer kafa hareketlerinde dikkat edilmesi gereken noktalar bulunmaktadır. Lazer tezgahın kafa hareketlerini belirlerken, meydana gelecek lokal ısınmalara dikkat etmek gerekmektedir. Lazer kesim tezgahları üzerinde iki farklı program çeşidi görülmektedir. Bu programlardan bir tanesi, parçadan oluşan program olarak bilinmektedir. Çok sayıda üretimi yapılacak ve düzgün ekli parçaların üretilmesinde bu şekilde üretim tercih edilmektedir. Lazer tezgah üzerinde bulunan saç plakaların üzerine sadece bu parçalar yerleştirilmektedir. Program üzerinde simülasyon yapılarak oluşabilecek sorunlar görülmekte, bu sorunlar önceden halledilerek, hatasız üretim yapma imkanı sağlanmaktadır. Bilinen ikinci program ise sac parçalar üzerine çok sayıda ve birbirinden farklı olarak yapılan programlama türü olarak bilinmektedir. Üretim için kullanılan bu programda asimetrik parçalar arasına ve yan taraflarına diğer küçük parçalar yerleştirilebilmektedir. Böylece en az fireyi veren program olarak da bilinmektedir. Bu program kullanılarak bir sac plaka üzerine çok sayıda parça yerleştirilebilmektedir. AutoCAD ile Lazer Kesim

CAM (Computer Aided Manufacturing)
Bu bölümünde ise bir veya birden fazla parçasının lazer kesim simülasyonu, program yardımıyla gerçekleştirilmektedir. Bununla kesmede olunabilecek çeşitli hatalar değerlendirilmektedir. Örneğin; delik çaplar çok küçükse farklı yerden lazer ışın girişi gerçekleştirilmekte ya da parçalar çok yakın yerleştirilmişse aralarındaki mesafe deştirilmektedir. Lazerin kafa hareketleri ekranda görülmekte ve istenirse değişiklik yapılabilmektedir. Kafa hareketlerinin ayarlanmasında parça üzerindeki lokal ısımalar dikkate alınmaktadır. Lazer tablosu belirlenip, program için bir numara verilmesi gerekmektedir. Sac üzerine yerleştirme işlemi bittikten sonra makineye gönderilecek olan dosya uzantısı olan .taf dosyası oluşturulmaktadır. Daha sonra bu dosya makineden kesim yapılacağı sırada çağrılmak üzere transfer edilmektedir. Operatör kesim yapma sırası geldiğinde parçayı verilen program numarası ile bilgisayardan çağrılmaktadır (5). Operatörün işlemleri yapması ve herhangi bir sorunda müdahale edebilmesi için operatör uygulama sayfası (Operator Setup Sheet) ve lazer kesme kafasının hareket şekli kat üzerine alınarak operatöre verilmektedir. Operatör için düzenlenen sayfada yapılan program için genel olarak program numarası, tarihi, malzemenin cinsi, arlı ve boyutlar, kaç plaka kesileceği, toplam kesme zaman, kesme uzunluğu, kesilecek parça veya parçaların .geo uzantılı dosya isimleri, sayfa ismi belirtilir. Ayrıca program numarası, o parçanın kesme zaman, o parçanın kesme uzunluğu, arlı, kaç noktadan parçanın içine işleyeceği gibi bilgileri görülmektedir. Sac malzeme girildikten, parçalar yerleştikten, kalınlık belirlendikten sonra sac plaka arlı ve lensin boyutu belirlenmektedir. Lazer tezgahıyla yapılan işlemin kesme zaman da anında görülmektedir. Makinede yapılan bir programdan çok fazla kesim yapılacaksa tekrar tekrar çağrılarak yapılabilmektedir. Tezgaha sac plaka el, forklift ya da vakumlu kollar yardımıyla yerleştirilebilir. tezgahın üzerinde iki adet araba vardır. Bu arabalardan birisinin üzerine konulan sac işlemde iken diğerine işlenecek sac malzeme yerleştirilir. İşlemi biten araba dışarı alınırken işleme girecek diğer araba alınır. Böylece zamandan çok büyük tasarruf sağlanır. Böylelikle kesilen parçalar toplanırken diğer arabadaki saç işleme balar. Tezgah çalmaya başladıktan sonra kesinlikle cam bölmeleri açılmamalıdır. Bu cam bölmeler radyasyona ve lazer ışınının göz ve cilde etkisine kar koruyan malzemelerden yapılmıştır. tezgahın hava gereksinimi ise bir kompresör yardımıyla sağlanmaktadır. Ayrıca tezgahın bulunduğu ortamın temiz olması gerekmektedir. Lazer tezgahının üzerinde bulunan bilgisayar ile programların çağrılması, işlemlerin yapılması ve o anki işlemlerin görülmesi sağlanır. Teknik resmi çizilen parçalar için hazırlanan iki farklı program çeşidi oluşturulabilir. Bunlardan ilki parçadan oluşan programdır. Genellikle bu program düzgün ekli ve çok fazla miktarda üretimi yapılacak olan parçalar için tercih edilmektedir. Sac plaka tamamına sadece bu parçalar yerleştirilir. Programda simülasyon yaptırılarak sorunlar görebilmektedir. Sac plaka üzerinde lazer kafasının hareketleri deştirilebilir. Lazer sac plaka üzerine giriş noktalar, lazer kesim yaparken izlediği yollar ve lazerin kafasının işlem d hareketleri görülmektedir. Hepsi farklı renklerle görülmektedir. Noktalı yerler lazerin ilk giriş noktaların, dikdörtgen yerler lazer kesme işlemi yapılan yerleri, zikzaklı çizgiler ise lazer kafasının işlemsiz hareketlerini ifade etmektedir. Bu şekilde alınan çıktı ile herhangi bir sorunda lazerin nereden tekrar başlatılacağı görülebilmektedir. Tezgah üzerinde bulunan bilgisayar ekranında da bu simülasyon bulunmaktadır. İkinci olarak ise sac plaka üzerine birden çok sayıda farklı veya parça yerleştirilerek yapılan programdır. Bu programla asimetrik parçaların aralarına veya kenarlarına diğer küçük boyutlu parçalar konarak malzemeden en az fireyi elde edecek programlar yapılabilir. Ek 3’de görüldüğü gibi 15 tane farklı parça bir sac plaka üzerine yerleştirilmiştir. Bu kesimde malzeme şekillerinden dolayı oluşacak fire malzemeler üzerine küçük parçalarda yerleştirilerek fire azaltılmıştır. Bu programlama sayesinde gidecek olan parçaların tamam bir arada buluna candan malzemenin kontrolü de sağlanmış olmaktadır. Lazer kesme tezgahında yapılan imalatta görülen olumsuzluklardan birisi de tek darbede delik delme işlemi yapılan kısımlarda malzemede sertleşme görülmesidir. Bu kısımlara diş açma v.b. gibi işlemle yapılacağı düşünülüyorsa tek darbede delme yerine delinecek kısımlara sadece markalama işlemi yapılacak şekilde program yeniden gözden geçirilmelidir. Lazer tezgahın kullanmak için, tezgahın yapısı ve özelliklerini iyi anlamak gerekir. Kesilecek malzemenin tezgahın üzerine konulmasından kesilen parçaların alınmasına kadar geçen işlemler iyi takip edilmelidir. Programlama yapabilmek için tezgaha ait programın iyi bilinmesi gerekmektedir. Ayrıca AutoCAD bilgisi ile programlama çok daha kolay gerçekleştirilebilir.