AutoCAD ‘in Kullanım Alanları

AutoCAD ‘in Kullanım Alanları
İmalatta görevlerin yerine getirilmesi için, komut işlemiyle ve bilgisayarların kullanılmasıyla ilgili bir teknolojidir.
AutoCAD kullanımı için donanım ve yazılıma ihtiyaç duyar.. Donanım olarak Ekran, Klavye, Mouse,vb. bilgisayar elemanlarını örnek olarak verebiliriz.Bunların dışında son yıllarda Çizim tabletleri çıkmıştır ve çizim hızını artırmak amacıyla üretilmiştir. AutoCAD’te yapılan çizimlerin paylaşımı kolaydır. Çizimleri çıktı almak mümkün ve ölçekli 1/ 1 ölçekli çıktı almak üretimdeki aksaklıkları ve seri ve hızlı bir biçimde ölçü kolaylığı
sağlamıştır. AutoCAD’de ölçekli çıktı almak için gereken yazıcılar ve plotherlardır.AutoCAD dosyaları iş merkezlerinde fabrikalarda ortak olarak dosyaları kullanmak mümkündür İş grubu oluşturmak mümkün kılınmıştır.

AutoCAD Nerelerde Kullanılıyor ?
AutoCAD ‘in Kullanım Alanları:

Mimari:
Mimaride çokca ve sıkça kullanılır. Autocad Mimarinin vazgeçilmezlerindendir. AutoCAD mimarlıkta proje ve plan çıkarmada büyük kolaylık sağlamakla beraber hata ve risk önüne geçer ve mimaride büyük kolaylıklar sağlar mimaride genelde 2D (iki boyutlu) çizimler kullanılır. Proje bazında kesit alma ve çıkarma da kullanılır görünüş ve perspektif vermek de mümkündür son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ve görsellik vermeyi 3 Boyutlu çizimleri mümkün kılınmıştır.
Bu alanda daha başka Autodesk Architectural,3DSMax, Archicad,Viz Render gibi programlar da sıkça kullanılır.

Makina:
AutoCAD makinecilik de çok kullanılan propramlardan biri haline gelmiştir. Makinede üretim boyutunda
teknik çizim konusunda büyük kolaylıklar katmıştır AutoCAD makine yapılmadan once makinenin teknik çizimleri
ve şablonları çıkmasını sağlar ve görsellik ile teknik içeriği ile hatasız bir üretim için düzenlenmiş
bir program olma özelliği taşır.Bu alanda SolidWORKS,AutoCAD,Catia gibi programlar da sıkça kullanılmaktadır.

İnşaat:
İnşaat sektöründe de genel olarak kullanımı yoğundur.İnşaatta Plan çıkarma ve hesaplama yöntemlerinde büyük kolaylıklar getirmektedir. Yine ayrıca İdeCAD, Autodesk Architectural,3DS
Max, Archicad,Viz Render gibi programlar sıkça kullanlır.

Mobilya dekorasyon:

Son yıllarda bir hayli büyüyen bu sektörde görsellik her geçen gün önem kazanmaya devam etmekte olduğundan,tasarım ve hesaplamaları bir arada sunma yeteneğinden AutoCAD yine en büyük yardımcılardan biri haline getirmektedir. Bu alanda, 3DSMAX, Kitchendraw,Arcon,3D Home gibi programlar da yer almakta.

Elektrik Ve Elektronik:

Bilgisayar destekli elektrik mühendisliği, daha çok şalter tesisleri, elektrik projelerinin
akım yolu şemaları çizimi ve buna bağlı projelendirme çalışmalarının her aşamasını kapsar.
Bir elektrik tesisi projesi için yüzlerce sayfa elektrik planı, akım yolu şeması çizilir. Akım yolu şemalar genellikle A4 ve A3 boyutlarındaki kağıtlara çizilir. Çizimlerde çok fazla tekrarlanan standartlanmış semboller kullanılır. Ayrıca farklı şema sayfaları arasındaki eletrik bağlantılarının korunması gerekir. Bazı projelerde eski projelerin yapısından yararlanmak olanağı vardır. Tüm bu özellikler CAD sistemlerinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bilgisayar destekli elektrik mühendisliğinde en önemli bileşen, yüzlerce elektrik sembolünden oluşan sembol kütüphanesidir. Bu semboller ya CAD yazılımıyla birlikte gelmekte ya da kullanıcı tarafından oluşturulmaktadır. Elektronik mühendisliğinde bilgisayar yardımıyla tüm devre ve baskılı devre kartı tasarımı gerçekleştirilir. Tek bir ana işlemcide 3 milyon transistör, baskılı devre kartlarında giderek artan karmaşıklık, eleman yoğunluğu ve özellikle sayısal devrelerde 10-150 MHz’den başlayan yüksek hızlar elektronik tasarım ve geliştirme çalışmalarında CAD sistemlerinin kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. Yine bu alanda sıkça kullanılan diğer programlar , OrCAD, PCAD,THEDA, WorkBENCH,MBL LAB ,Proteus,Express PCB,Multisim,Wincircuit.

Kalıpçılık:
Kalıpçılık son Yıllarda artan teknoloji ile nasibini almıştır.

CAD Sistemlerinin Yararları:
* Çizimlerde daha kolay ve hızlı değişiklik, daha kaliteli çizimler
* Tasarımda, hassasiyetinin artması
* Çeşitli ölçeklerde hızlı çizim imkanı
* Tasarım ve analizin bütünleşmesi
* Daha çok tasarım seçeneğini deneyebilme
* Montajları denemek için daha gelişmiş yöntemler
* Tasarlanan ürünü görsel olarak daha iyi algılama
* Geometrik özelliklerin daha kolay hesabı
* Standart parça kullanımında artış
* Kağıt kullanmanın yarattığı sorun ve risklerin azalması
* Daha hızlı ve doğru teklif verme
* Teknik doküman kalitesinin yükselmesi
* Müşteri değişiklik isteklerinin daha kolay yerine getirilmesi AutoCAD ‘in Kullanım Alanları