CAD Sisteminin Yararları

CAD Sisteminin Yararları ;
* Çizimlerde daha kolay ve hızlı değişiklik, daha kaliteli çizimler
* Tasarım hassasiyetinin artması
* Çeşitli ölçeklerde hızlı çizim imkanı
* Tasarım ve analizin bütünleşmesi
* Daha çok tasarım seçeneğini deneyebilme
* Montajları denemek için daha gelişmiş yöntemler
* Tasarlanan ürünü görsel olarak daha iyi algılama
* Geometrik özelliklerin daha kolay hesabı
* Standart parça kullanımında artış
* Kağıt kullanmanın yarattığı sorun ve risklerin azalması
* Daha hızlı ve doğru teklif verme
* Teknik doküman kalitesinin yükselmesi
* Müşteri değişiklik isteklerinin daha kolay yerine getirilmesi

AUTOCAD NERELERDE KULLANILIR?
Autocad programı aşağıdaki branşlarda aktif olarak kullanılmaktadır…
inceleyelim .

Mimari :
Mimaride çokca ve sıkça kullanılır. Autocad Mimarinin vaz geçilmezlerindendir.autocad mimarlıkta proje ve plan çıkarmada büyük kolaylık sağlamakla beraber hata ve risk önüne geçer ve mimaride büyük kolaylıklar sağlar mimaride genelde 2D Boyutlu çizimler kullanılır ve proje bazında kesit alma ve çıkarma da kullanılır görünüş ve perspektif vermek de mümkündür son yıllarda teknolojinin ilerlemesi ve Görsellik vermeyi 3 Boyutlu çizimleri mümkün
kılınmıştır.

Makina :
Autocad makinecilik de çok kullanılan propramlardan biri haline gelmiştir makinede üretim boyutunda teknik çizim konusunda büyük kolaylıklar katmıştır autocad makine yapılmadan once makinenın teknik çizimleri ve şablonları çıkmasını sağlar ve görsellik ile ve teknik içeriği ile hata oranı indirger hatasız bir üretim için düzenlenmiş
bir proğram olması dolayısı ile diğer meslek dalları gibi makinecilik de sıkça kullanılır. CAD Sisteminin Yararları

İnşaat:
İnşaat sektöründe mimari gibi genel olarak kullanımı yoğundur.İnşaatta Plan çıkarma ve hesaplama yöntemlerinde büyük kolaylıklar getirmektedir.
Mobilya dekorasyon :
Mobilya dekorasyon son yıllarda sektörün hızla büyümesi ile yoğun bir talep görmeye başlamıştır. Mobilya ağaç sanayisinde üretim noktasında büyük kolaylılar sağlamanın yanında görsellik verme konusunda üzerine düşen görevi yerine getirir mobilya da imalat bölümlerinde teknik ölçüye dayalı olarak imalat ölçüleri ve çizimlerinde başarı
sağlamıştır sektörde en çok kullanılan proğramların başında gelmektedir.

Elektirik Ve Elektronik :
Bilgisayar destekli elektrik mühendisliği, daha çok şalter tesisleri, elektrik projelerinin akım yolu şemaları çizimi ve buna bağlı projelendirme çalışmalarının her aşamasını kapsar. Bir elektrik tesisi projesi için yüzlerce sayfa elektrik planı, akım yolu şeması çizilir. Akım yolu şemaları genellikle A4 ve A3 boyutlarındaki kağıtlara çizilir. Çizimlerde çok fazla tekrarlanan standartlanmış semboller kullanılır. Ayrıca farklı şema sayfaları arasındaki elektrik bağlantılarının korunması gerekir. Bazı projelerde eski projelerin yapısından yararlanmak olanağı vardır. Tüm bu özellikler CAD sistemlerinin gelişmesinde önemli rol oynamıştır. Bilgisayar destekli elektrik mühendisliğinde en önemli bileşen, yüzlerce elektrik sembolünden oluşan sembol kütüphanesidir. Bu semboller ya CAD yazılımıyla birlikte gelmekte ya da kullanıcı tarafından oluşturulmaktadır. Elektronik mühendisliğinde bilgisayar yardımıyla tüm devre ve baskılı devre kartı tasarımı gerçekleştirilir. Tek bir ana işlemcide 3 milyon transistör, baskılı devre kartlarında giderek artan karmaşıklık, eleman yoğunluğu ve özellikle sayısal devrelerde 10-150 MHz’den başlayan yüksek hızlar elektronik
tasarım ve geliştirme çalışmalarında CAD sistemlerinin kullanımını kaçınılmaz hale getirmiştir. CAD Sisteminin Yararları