Günümüzde Uzaktan Eğitim

Günümüzde Uzaktan Eğitim : Teknolojinin gelişmesi ile bağlantılı olarak gelişen ve daha etkili bir hale gelen uzaktan eğitim bugün internet üzerinden de verilebilmektedir. “Online Eğitim”, “Web’de Eğitim”, “Elektronik Eğitim”, “Sanal Eğitim” ve “E-Eğitim” olarak da bilinen internet kullanılarak verilen eğitim; teknolojinin sağladığı olanaklardan yararlanarak sınıf ortamında bulunmayan uzaktaki öğrencilere interaktif eğitim ve öğrenim olanağı sunan bir eğitim sistemidir.

İnternet ve multimedya teknolojisinin eğitim programında yer almasıyla birlikte, uzaktan eğitim modern bir boyut kazanmıştır. Şimdiye kadar benzeri görülmemiş bir seviyede sunulması, öğrenci ve öğretmenler arasında karşılıklı olarak derse katılım imkanı sağlaması ve bu alanda ortaya çıkan teknolojik gelişmeler uzaktan eğitim programlarını daha da cazip hale getirmiştir.

E-öğrenim öğrenci ile öğretmenin birbirlerinden fiziksel olarak ayrı olmalarına rağmen, eş zamanlı veya ayrı zamanlı çoklu ortam teknolojisi yardımıyla iletişim kurdukları, öğrenme hızına göre öğrenmenin gerçekleştirildiği öğretim sürecidir. E-öğrenim modelinde, öğretmen ile öğrenciler arasında bir iletişim yolu kurularak, öğretmen bir uçta ders verirken, öğrenciler iletişim yolunun imkanlarına bağlı olarak, öğretime farklı mekanlarda, evlerinde ve hatta farklı ülkelerden katılabilmektedirler. Klasik öğrenim anlayışından farklı olarak, bu çağdaş öğrenimin merkezinde öğrenci bulunmaktadır ve her şeyin ders sırasında öğrenilmesinin aksine, zamandan ve mekandan bağımsız olarak, öğrenci konuları öğrenebilir ve öğretmen ile teknolojiden yararlanarak bağlantı kurabilmektedir.

Uzaktan Eğitimin Geleneksel Eğitimden Farkları
1) Teknoloji kullanımı,
2) Fiziksel mekân olarak öğrenci ve öğretmenin ayrı olması,
3) Kullanılan eğitim araçlarının farklı olması,
4) Daha geniş kitlelere hitap etme,
5) Teknoloji ile daha fazla ilişkili olması,
6) Öğretmenlerin öğrencileri direkt kontrol edememesi,
7) Değerlendirme sistemlerinin farklılığı,
8) Yer (mekân) ve/veya zamandan bağımsızlık/esneklik,
9) Daha çok öğrenci merkezli olma,
10) Yaşam boyu öğrenmeyi destekleme,
11) Daha az bütçe ile daha fazla kişinin eğitim görmesi,
12) Tüm bireylerin eğitimden eşit yararlanmasını sağlama ,
13) Bireysel ve bağımsız bir öğrenme ortamı sunma ,
14) Sosyolojik ve psikolojik açıdan da bakıldığında, geleneksel eğitimden yararlanmayan kişiler için uzaktan eğitimin vazgeçilmez olması.